جلسه آموزشی کنترل عفونت و بهداشت ویژه پرسنل واحد خدمات

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰جلسه آموزشی کنترل عفونت و بهداشت ویژه پرسنل واحد خدمات با حضور رئیس امور عمومی ؛سوپروایز کنترل عفونت و مسئول خدمات مرکزبرگزار گردیده شد .

کمیته بهروری مرکز

روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲کمیته بهروری مرکز با حضور اعضاء تشگیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردیده شد.

کمپین روز جهانی رعایت بهداشت دست

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۰همزمان با هفته جهانی بهداشت دست کمپین این روز در مرکز قلب شهید چمران برگزار گردیده شد .

کلاس آشنایی با قوانین و مقررات کارگزینی و اداری

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۰  کلاس آشنایی با قوانین و مقررات کارگزینی وامور اداری با تدریس مدیر مرکز آقای شفیعی در سالن فروغی برگزار گردیده شد.

برگزاری کمیته تغذیه

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۹کمیته تغذیه مرکز با حضور اعضاء برگزار گردید.

مرکز آموزشی؛درمانی ؛ پژوهشی قلب شهید چمران اصفهان

مرکز قلب شهیدچمران

بیمارستان قلب شهید چمران

مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران

رئیس بیمارستان شهید چمران دکتر سید غلامرضا معصومی مدیر بیمارستان شهید چمران محمد رضا شفیعی

بازدیداز واحد مدارک پزشکی به مناسبت روز مدارک پزشکی

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۷به مناسبت روز مدارک پزشکی تیم مدیریت مرکز با حضور در واحد مدارک پزشکی با اهداء گل  شیرینی از زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر کردند .

محمد رضا شفیعی مدیر بیمارستان قلب شهید چمران

برگزاری جشن روز استاد

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۷همزمان با گرامیداشت هفته استاد به رسم ادب و احترام از اساتید برجسته و نمونه مرکزبا اهداء لوح یادبود  تجلیل ؛ تقدیرو از زحمت این عزیزان قدردانی گردیده شد .

 

مدیر بیمارستان و مرکز قلب شهیدچمران محمد رضا شفیعی

جلسه فصلی واحد خدمات عمومی مرکز

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۰ جلسه هاهنگی فصلی واحد خدمات با حضور رئیس امور عمومی ؛ مترون و مسئول خدمات مرکز برگزار گردیده شد.

پیاده روی صبحگاهی پرسنل مرکز به مناسبت هفته سلامت

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۶پیاده روی صبحگاهی پرسنل مرکز قلب شهید چمران به مناسبت گرامی داشت هفته سلامت انجام گرفت در این مراسم آقای شفیعی و آقای رضاعلی مدیر و رئیس امور عمومی مرکز از زحمات پرسنل جهت برگزاری برنامه های هفته سلامت تقدیر و قدردانی کردن وسپس به قید قرعه  به ۱۳ نفر از پرسنل هدایای نفیسی اهدا گردیده شد .

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS