previous pauseresume next

دومین کارگاه نیاز سنجی رابطین و سوپروایزرین آموزشی مراکز درمانی

در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ دومین کارگاه نیاز سنجی رابطین و سوپروایزرین آموزشی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به میزبانی مرکز قلب شهیدچمران  در تالار فروغی ابری مرکز برگزار گردید

جلسه آموزشی و هماهنگی واحد خدمات عمومی

در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ جلسه آموزشی و هماهنگی واحد خدمات عمومی با حضور رئیس امور عمومی مرکز مسئول واحد کنترل عفونت  و مسئول واحد خدمات برگزار گردید .

جلسه معارفه سرکار خانم قاسمی مسئول دفتر نسیم مهر مرکز (خواهران)

در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ جلسه معارفه سرکار خانم قاسمی مسئول دفترنسیم مهر مرکز (واحد خواهران )با حضور معاون محترم نهادرهبری در دانشگاه علوم پزشکی حجه السلام قیصریان و مسئول دفتر مرکزی نسیم مهر حجه السلام غلامی نژاد با حضور تیم مدیریت مرکز انجام و سپس از بخشهای درمانی مرکز بازدید به عمل آمد در پایان از زحمات تیم مدیریت و کارکنان مرکز توسط حجه السلام قیصریان تقدیر و قدر دانی شد.

کمیته پژوهشی

در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ کمیته پژوهشی مرکز با حضور اعضاء تشکیل مسائل مطرح شده مورد ارزیابی و پایش قرار و  تصمیمات لازم اتخاذ گردید

اردوی آبشارسمیرم

اردوی یک روزه آبشار سمیرم

روز جمعه مورخ ۲۳ تیر ۱۳۹۶

ثبت نام بیمه پارسیان ( تکمیلی درمان ) سال۹۶-۹۷

براساس بخشنامه شماره ۵۸۴۲ مورخ ۱۳۹۶.۴.۱۲   در صورت تمایل نسبت به ثبت نام در بیمه درمان تکمیلی سال ۹۷_۹۶  تا تاریخ ۹۶/۵/۵ در روزهای زوج به رابط امور بیمه‌ای مراجعه نمایید.

گارگاه هماهنگی و نیاز سنجی سوپروایزرهای آموزشی مراکز درمانی

در روز یکشنبه  مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸کارگاه هماهنگی و نیاز سنجی سوپروایزرهای آموزشی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سالن فروغی ابری مرکز به میزبانی مرکز قلب شهید چمران برگزار گردید . در این کارگاه آقای اکبری سوپروایزر آموزش مرکز اعلام نموده این واحد آمادگی لازم جهت همکاری با سایر مراکز درمانی و ارائه آموزش به آنها را دارد

جلسه ماهیانه واحد انتظامات

در روز شنبه مورخ ۱۳۰۶/۴/۱۷ جلسه ماهیانه واحد انتظامات با حضور رئیس امور عمومی ،مسئول حراست و واحد انتظامات برگزار گردید و در ادامه از زحمات این عزیزان برای برقراری نظم در مرکز تقدیر و تشکر گردید و نکات مهم وکلیدی به این عزیزان گوش زد شد

جلسه بررسی کمیته های فعال بیمارستان در سال ۱۳۹۵

در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ جلسه بررسی کمیته های فعال بیمارستان در سال ۱۳۹۵ برگزار و عملکرد اعضاء مورد پایش قرار گرفت

جلسه آموزشی چک لیست استانداردهای ایمنی همیار

در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷جلسه آموزشی چک لیست استانداردهای ایمنی همیار درمان در سالن فروغی برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS