previous pauseresume next

جلسه هماهنگی و توجیهی واحد نقلیه

روز شنبه مورخ۱۳۹۶/۱۰/۰۲جلسه هماهنگی و توجیهی واحد نقلیه با حضور رئیس امور عمومی ؛ مسئول نقلیه ؛ امین اموال و پرسنل آن واحد تشکیل گردید

برگزاری کمیته icd

در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲کمیته icdمرکز با حضور اعضاء تشکیل گردید.

نشست ماهانه واحد خدمات

نشست ماهانه واحد خدمات با حضور رئیس امور عمومی ؛ مسئول خدمات و مسئول کنترل عفونت

کمیته مدیریت اجرایی مرکز

مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸کمیته مدیریت اجرایی مرکز باحضور اعضاء تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

کمیته هماهنگی کارگزینی

مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸کمیته هماهنگی کارگزینی باحضور رئیس امور عمومی ؛مسئول و پرسنل کارگزینی مرکز برگزار گردید

تقدیر و تشکر از ۲ پرسنل بازنشسته مرکز

تقدیر و تشکر از دو پرسنل بازنشسته مرکز به پاس ۳۰سال خدمت

کمیته حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای

در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
برگزار گردید در این کمیتهدر خصوص انجام معاینات طب کار دوره ای پرسنل ؛ وسایلش حفاظت فردی مورد نیاز پرسنل؛وسایل کمکی حمل بیمار و پرسشنامه استرس شغلی بحث و مصوبات آن تصویب گردید

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی

کمیته اخلاق پزشکی مرکز با حضور اعضاء مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردیده شد

تبریک روز حسابدار به پرسنل واحد حسابداری مرکز

در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ به مناسبت هفته حسابداری از پرسنل خدوم واحد حسابداری تقدیر و تشکر گردید

برگزاری جشن بازنشستگان مرکز همزمان با میلاد حضرت رسول و امام صادق

در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ همزمان با میلاد حضرت رسول و امام صادق (ع) جشن بازنشستگان مرکز برکزار و از زحمات این عزیزان

تقدیر و تجلیل شد

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS