گرامیداشت روز پرفیوژنیست

گرامیداشت روز مدارک پزشکی در مرکز قلب شهید چمران

روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ به مناسبت روز مدارک پزشکی تیم مدیریت با حضور در واحد مدارک پزشکی و پذیرش مرکز از زحمات عزیزان شاغل در این واحد تقدیر تشکر بعمل آوردند.

گرامیداشت روز کار و کارگر

روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ به مناسبت روز کارو کارگر تیم ریاست با حضور در بخش ها از پرسنل واحد های خدمات عمومی مرکز با تقدیم گل تشکرو قدردانی بعمل آوردند.

جلسه توجیهی هماهنگی با پرسنل واحد خدمات

روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۹ جلسه توجیهی و هماهنگی پرسنل واحد خدمات مرکز با حضور جناب آقای مهندس حاجی بنده رئیس امور عمومی ؛ سرکار خانم میرعنایت کارشناس ایمنی؛ سرکار خانم مهندس تبعیدیان مسئول بهداشت محیط و مسئول خدمات مرکز برکزار گردیده شد.

بازدید مسئولین دانشکده پزشکی از مرکز قلب شهید چمران

روز چهارشنبه مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰معاون آموزش به همراه مدیران گروه های داخلی ، جراحی و ویژه دانشکده پرستاری از بخش های درمانی مرکز قلب شهیدچمران بازدید بعمل آوردند.

گرامیداشت روز بهداشت حرفه ای

در مورخه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ همزمان با روز بهداشت حرفه ای از زحمات جناب آقای مهندس عباسی مسئول بهداشت حرفه ای مرکز تقدیرو تشکر بعمل آمد.

کمیته مرگ و میر مرکز

روزچهارشنبه مورخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیته مرگ و میر مرکز با حضور اعضا تشکیل گردیده شد و عملکرد این کمیته در سال ۹۹ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در پایان از اساتید و همکاران فعال در کمیته تقدیر و تشکر بعمل آمد.

گرامیداشت روز آزمایشگاه

۳۰ فروردین به مناسبت گرامیداشت روز آزمایشگاه تیم ریاست و مدیریت مرکزباحضور در آزمایشگاه از زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

ولادت امام زمان مبارک

الهم عجل الولیک الفرج

سال نو مبارک

 *  یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الا أحسن الحال  *

سال۱۴۰۰ مبارک باد

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS