رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته پدافند غیرعامل

روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد۱۴۰۲ کمیته پدافند غیرعامل مرکز با حضور اعضا تشکیل گردید این جلسه با محوریت استانداردهای اورژانس cbrne جهت درمان عوارض قلبی بیماران مربوطه، با حضور جناب آقای مهندس سوادکوهی سرپرست تیم cbrne بیمارستان فارابی برگزار شد و تصمیمات مقتضی مورد بررسی ،تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.