رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته تغذیه

روز شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۱ جلسه کمیته تغذیه در دفتر ریاست تشکیل گردید.در این جلسه ابتدا گزارشی از عملکرد واحد تغذیه عنوان شد و سپس پیرامون مسائل مربوط به تغذیه بالینی و خدمات غذایی مباحثی عنوان و تصمیمات مفیدی در جهت رفاه بیماران و پرسنل اتخاذ گردید.