رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت ها

رییس مرکز

نام و نام خانوادگی : دکتر سید علیرضا حسینی

تحصيلات : فوق تخصص جراحی قلب و عروق

سمت : ریاست  بیمارستان شهید چمران

تلفن: ۳۲۶۰۰۹۶۱-۰۳۱

داخلی: 216

 

معاون پشتیبانی و توسعه

نام و نام خانوادگی : محمد رضا شفیعی 

تحصيلات : دکتری تخصصی رفتار سازمانی

سمت : معاون پشتیبانی و توسعه 

تلفن 03132611404

داخلی:216

معاون آموزش

نام و نام خانوادگی : دکتر حمید صانعی

تحصيلات : متخصص داخلی فوق تخصص قلب و عروق فلوشیپ اینترویشن

سمت : معاون آموزش بیمارستان شهید چمران

تلفن: ۳۲۶۰۰۹۶۱-۰۳۱

داخلی: 216

رزومه     H_sanei@med.mui.ac.ir

معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی : دکتر معصومه صادقی

تحصيلات : متخصص قلب و عروق

سمت : معاون پژوهشی بیمارستان شهید چمران

تلفن: ۳۲۶۰۰۹۶۱-۰۳۱

داخلی: 216

برای دیدن رزومه (CV) اینجا کلیک کنید. 

معاون درمان

نام و نام خانوادگی : دکتر فائزه تابش 

تحصيلات : متخصص قلب و عروق - فلوشیپ تصویربرداری قلب و عروق

سمت : معاون درمان بیمارستان شهید چمران

تلفن: ۳۲۶۰۰۹۶۱-۰۳۱

داخلی: 216

 

 

 

مدیر خدمات پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : مهندس سعید نصری نصرآبادی

تحصيلات : مهندسی نرم افزار- کارشناس ارشد مدیریت

سمت : مدیر خدمات پشتیبانی

تلفن :۳۲۶۰۰۹۶۱-۰۳۱

داخلی: 292

مدیر پرستاری

نام و نام خانوادگی : اصغر جمشیدیان

تحصيلات : کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

سمت : مدیر پرستاری بیمارستان شهید چمران

تلفن: ۳۲۶۰۰۹۶۱-۰۳۱

داخلی: ۲۰۳

 

 

 

روابط عمومی

نام و نام خانوادگی : امیر امینی

تحصيلات : کارشناس روابط عمومی الکترونیک - کارشناس ارشد طراحی سازمانهای دولتی

سمت : روابط عمومی - رفاه بیمارستان شهید چمران

تلفن: ۳۲۶۰۰۹۶۱-۰۳۱

داخلی: 291

حراست

نام و نام خانوادگی : 

تحصيلات :ولی اله امینی

تحصیلات : کارشناس مدیریت

سمت : حراست بیمارستان شهید چمران

تلفن: ۳۲۶۰۰۹۶۱-۰۳۱

داخلی: 

مسئول بهبود کییفیت و اعتبار بخشی

نام و نام خانوادگی : فهیمه نصیری نسب

تحصيلات :کارشناس ارشد پرستاری

سمت : مسئول بهبود کییفیت و اعتبار بخشی

تلفن: 031.32600961

داخلی: 215

آموزش کارکنان

نام و نام خانوادگی : دکتر فریماه شیرانی

تحصيلات : دکتری پرستاری 

سمت : سوپر وایزر آموزش

تلفن: 031.32600961

داخلی: 340

 آموزش سلامت و پیگیری امور بیماران

نام و نام خانوادگی : نسرین فانیان

تحصيلات : کارشناس ارشد بهداشت روان

سمت :سوپروایزر آموزش سلامت و مسئول حقوق گیرنده خدمت

تلفن: 031.32600961.5

داخلی: 295

منابع انسانی

تردد

TARADOD

 

 

مطالب آموزشی

 

بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل ها

 

طرح طبقه بندی مشاغل

حسابداری و مالی

نام و نام خانوادگی : مصطفی مانیان

تحصيلات : 

سمت :مدیر مالی و حسابداری

تلفن: 031.32600961.5

داخلی: 

نسیم مهر

نام و نام خانوادگی : 

تحصيلات : 

سمت :کارشناس امور مذهبی 

تلفن: 031.32600961.5

داخلی: