رفتن به محتوای اصلی
x

روز جهانی فشار خون بالا

به مناسبت روز جهانی فشار خون بالا مصادف با ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ، واحد آموزش سلامت با همکاری سوپروایزر محترم آموزشی و پرسنل پرتلاش درمانگاه مرکز ،پایگاه سلامت و میز خدمت همراه با کنترل فشارخون ،ارائه پمفلتهای آموزشی جهت همکاران،مراجعین وهمراهان بیماران مرکز قلب شهید چمران در محل درمانگاه مرکز و سالن آموزش سلامت برگزار نمود .در این مراسم جلسات آموزش گروهی در خصوص سبک زندگی سالم،الگوی تغذیه ای صحیح و دارودرمانی در فشارخون بالا توسط پزشک درمانگاه ،کارشناس تغذیه و سوپروایزر آموزش سلامت برگزار گردید .