رفتن به محتوای اصلی
x

حضور مرکز قلب شهید چمران در نمایشگاه بین المللی گردشگری ،صنایع دستی و گردشگری سلامت درنمایشگاه‌های بین‌المللی تهران

 

حضور فعال مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران در نمایشگاه بین المللی گردشگری ،صنایع دستی و گردشگری سلامت درنمایشگاه‌های بین‌المللی تهران شرکت در نمایشگاه‌های سلامت، امری بسیار مهم در فرآیند IPD (دپارتمان بیماران بین‌الملل) است و باعث ایجاد شبکه‌سازی، گسترش ارتباطات و کسب مهارت‌ می‌شود. خوشبختانه امسال، مرکز قلب شهید چمران پس از شرکت در نمایشگاه گردشگری سلامت اصفهان در «نمایشگاه گردشگری و سلامت تهران» نیزحضور فعال داشت.گفتنی است این نمایشگاها، با تأکید بر بحث گردشگری و سلامت برپا شده و دارای فرصت‌های بسیاری برای شناخت شدن فعالیت های تخصصی این مرکز و به‌خصوص بخش IPD (بیماران بین‌الملل) می باشد.از مهم‌ترین دستاورد‌های این رویداد گردشگری و سلامت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: بستری جدید جهت اتصال ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات سلامت در حوزه‌های متفاوت از جمله گردشگری، خدماتی و رفاهی ارتباط مستقیم با مدیران و کارشناسان IPD (بیماران بین‌الملل) دیگر مراکز درمانی و تبادل اطلاعات و تجربه وجود فرصت جهت بحث در مورد چالش‌های کلیدی، اهداف و برنامه‌های کلان در حوزۀ گردشگری سلامت و کسب اطلاعات وجود رویکردهای جدید توسعۀ گردشگری سلامت بین‌الملل که با همکاری آژانس‌های خدماتی و گردشگری انجام خواهد شد. تقویت نیازمندی بیمارانی که به قصد درمان به ایران مراجعه می‌کنند. همچنین اهداف و توقعاتی که دارند و کوشش جهت جلب رضایتمندی این افراد.