previous pauseresume next

                    

جناب آقای محمدرضا شفیعی

جناب آقای محمدرضا شفیعی ابقاء جنابعالی را به سمت مدیرمرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران تبریک عرض می نمائیم.

ابلاغ جناب آقای دکتر سید علیرضاحسینی

جناب آقای دکتر سید علیرضا حسینی انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران را تبریک عرض می نمائیم.

ابلاغ جناب آقای دکتر سید غلامرضا معصومی

جناب آقای دکتر سید غلامرضا معصومی انتصاب شایشته جنابعالی را به سمت سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را تبریک عرض مینمائیم

گرامیداشت روز پرستار

روز پرستار مبارک

با پرستاران پرستاری کنـیم
در مسیر عشـق همکاری کنـیم

گرچه از دنیای آنان، غافـلیم
ساعتی، یک نقش را، بازی کنیم

ولادت حضرت زینب کبری و روز پرستار بر شما مبارک باد

روز حسابدار مبارک

روز حسابدار بر همکاران واحد حسابداری مرکز مبارک باد 

هفته پژوهش ۱۳ تا ۱۹ آذر ۱۴۰۰

واکسن بازگشت نشاط زندگی

طرح ملی واکسیناسیون سراسری

قابل توجه همشهریان ؛همراهان و مراجعین مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران بدینوسیله به اطلاع می رساند همه روزه از ساعت ۱۱صبح لغایت ۱۳:۰۰ واکسیناسیون علیه کوید ۱۹ درمحل پاراکلینیک تخصصی این مرکز انجام می گردد. 

هفته پژوهش گرامی باد

هفته پژوهش گرامی باد

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS