previous pauseresume next

کمیته مدیریت اجرایی مرکز

مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸کمیته مدیریت اجرایی مرکز باحضور اعضاء تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

کمیته هماهنگی کارگزینی

مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸کمیته هماهنگی کارگزینی باحضور رئیس امور عمومی ؛مسئول و پرسنل کارگزینی مرکز برگزار گردید

تقدیر و تشکر از ۲ پرسنل بازنشسته مرکز

تقدیر و تشکر از دو پرسنل بازنشسته مرکز به پاس ۳۰سال خدمت

غلامرضا معصومی رئیس بیمارستان قلب شهید چمران. محمدرضا شفیعی مدیر بیمارستان شهید چمران

کمیته حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای

در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
برگزار گردید در این کمیتهدر خصوص انجام معاینات طب کار دوره ای پرسنل ؛ وسایلش حفاظت فردی مورد نیاز پرسنل؛وسایل کمکی حمل بیمار و پرسشنامه استرس شغلی بحث و مصوبات آن تصویب گردید

برگزاری کمیته اخلاق پزشکی

کمیته اخلاق پزشکی مرکز با حضور اعضاء مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردیده شد

تبریک روز حسابدار به پرسنل واحد حسابداری مرکز

در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۶ به مناسبت هفته حسابداری از پرسنل خدوم واحد حسابداری تقدیر و تشکر گردید

برگزاری جشن بازنشستگان مرکز همزمان با میلاد حضرت رسول و امام صادق

در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ همزمان با میلاد حضرت رسول و امام صادق (ع) جشن بازنشستگان مرکز برکزار و از زحمات این عزیزان

تقدیر و تجلیل شد

جلسه مسولین ارشد دانشگاه علوم پزشکی و مسئولین استانی در مرکز قلب شهید چمران

در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۹ جلسه مسئولین ارشد دانشگاه علوم پزشکی (ریاست محترم دانشگاه ؛معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و رئیس محترم دانشکده پزشکی )با حضور مسئولین استانی ( شهردار محترم اصفهان ؛ شهردار منطقه ۴؛ رئیس اداره آبفا که در معیت خیر نیک اندیش حاج منوچهر مومن زاده  ) در مرکز قلب شهید چمران برگزار شد این جلسه  به منظور بررسی طرح جامع توسعه مرکز آموزشی درمانی و پِژوهشی قلب شهید چمران و موانع پیش روی این طرح  برگزار گردیده شد

کمیته رفاه و ورزش

در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۸کمیته رفاه و ورزش مرکز با حضور اعضاء تشکید و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

کمیته رسیدگی به شکایات

در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ کمیته رسیدگی به شکایات با حضور اعضاء تشکیل و پرونده های مطروحه مورد رسیدگی و پایش قرار گرفت

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS