previous pauseresume next

برگزاری کلاس آموزشی سیستم جدید حضور غیاب کسری

برگزاری کلاس آموزشی سیستم جدید حضور غیاب کسری مورخ ۱۳۹۶/۸/۶

برگزاری کمیته icd

در روز شنبه مورخ۱۳۹۶/۸/۶ کمیته ICD ؛ paceمرکزبا حضور اعضاء تشکیل و پرونده های ارسالی مورد بررسی  و پایش قرار و تصمیمات لازم اتخادگردید.

برگزاری دوره آموزشی آتشنشانی ویژه پرسنل مرکز

مورخ ۱۳۹۶/۸/۴ دوره آموزشی آتشنشانی و اطفاء حریق جهت پرسنل مرکز برگزار گردید

جلسه هماهنگی و نشست ماهانه واحد های خدمات و کمک بهیاری

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ جلسه هماهنگی و نشست ماهانه واحد های خدمات و کمک بهیاری مرکز با حضور مدیر ؛رئیس امور عمومی ؛ مدیر پرستاری و مسئول خدمات برگزار گردید

برگزاری کمیته های کنترل عفونت ؛ بهداشت محیط و حفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته کنترل عفونت ؛ بهداشت محیط ؛ حفاظت فنی و بهداشت کاردر روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ با حضور اعضاء تشکیل و باتوجه به نیاز سنجی انجام گرفته آموزش های لازم در خصوص موضوعات بهداشت حرفه ای و مخاطرات شغلی توسط مسئول بهداشت حرفه ای مرکز داده شد

برگزاری کمیته icd

در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ کمیته ICD ؛ paceمرکزبا حضور اعضاء تشکیل و پرونده های ارسالی مورد بررسی  و پایش قرار و تصمیمات لازم اتخادگردید.

جلسه هماهنگی کمیته بحران (آب مرکز) با مسئولین اداره آبفا

-در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ کمیته بحران (آب مرکز ) با مسئولین اداره آبفا برگزار شد در این جلسه تفاهم نامه فی مابین مرکز قلب شهید چمران و اداره آب ؛ برای مواقع بروز بحران منعقد گردید که مصوبات زیر را در پی داشت ۱: بررسی آب ورودی به مرکز ۲: آموزش به کارکنان مرکز برای نحوه درست مصرف کردن و  صرفه جویی آب در مواقع بحران ۳ پیگیری و احداث منبع جدید آب مرکز با ظرفیت ۳۰۰هزار لیتر

قابل توجه همکاران و بازنشستگان محترم مرکز

به اطلاع می رساندهمکارانی که از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱ لغایت ۱۳۹۶/۴/۳۱ بابت بیمه تکمیل درمان هزینه های درمانی اعلام شده خود را تا این تاریخ دریافت نکرده اند اعتراض خود را تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ به رابط بیمه تکمیل درمان (جناب آقای اکبری ) اعلام نمایند . بدیهی است هر اعتراضی بعد از این تاریخ به علت تصویه حساب با بیمه پارسیان پذیرفته نمی شود

بهربرداری و آغاز به کار واحد فیزیوتراپی مرکز قلب شهید چمران

به اطلاع می رساند واحد فیزیوتراپی مرکزقلب شهید چمران از مهر ماه سال جاری مورد بهربرداری و آغاز به کار نموده و آماده ارائه خدمات ( بیماری های اسکلتی ؛ اعصاب ؛ ارتوپدی ) می باشد  جهت هرگونه سوال و نوبت به مسئول واحد فیزیوتراپی جناب آقای مهربان ؛ مستقر در پاراکلینیک ۲ مراجعه یا با شماره ۳۲۶۰۰۹۶۱ داخلی ۲۵۶ تماس حاصل نمایید.

بازنگری برنامه استراتژیک مرکز

در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲جلسه بازنگری برنامه استراتژیک مرکز با حضور ریاست و مدیریت ؛معاون آموزشی ؛مسئولین بخشها ؛واحد ها برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS