previous pauseresume next

عرفه روز نیایش و دعا

راه اندازی دومین دستگاه دیالیز در مرکز قلب چمران

روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹دومین دستگاه دیالیز در بخش icu c  با حمایت مالی خیریه حضرت ابولفضل راه اندازی گردیده شد.

 

تبریک به آقای هادی زارعی کاندید انتخاب شده نظام پرستاری

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷تیم مدیریت ؛مترون؛ مسئولین واحد ها و بخش ها با حضور در بخش اورژانس به آقای هادی زارعی کاندید انتخاب شده در پنجمین انتخابات نظام پرستاری تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت کردند.

بازدید معاون درمان دانشگاه از مرکز قلب شهید چمران

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از پرژه های عمرانی مرکز قلب شهید چمران بازدید به عمل آورند

کلاس آموزشی اطفاء حریق

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ کلاس آموزشی ۴ ساعته آشنایی با روشهای اطفاء حریق با دریس آقای قاسمی مدرس سازمان آتش نشانی استان اصفهنبا حضور کادر درمان و پشتیبان مرکز برگزار گردیده شد

کمیته مرگ و میر مرکز

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ کمیته مرگ و میر مرکز باحضور اعضاء به ریاست آقای دکتر معصومی تشکیل و پرونده های مطروحه مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت 

جلسه هماهنگی سوپروایزرهای مرکز با ریاست و مدیریت

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۵ جلسه هماهنگی سوپروایزهای مرکز باحضورمدیر؛ سوپروایزرین؛ مدیر پرستاری  به ریاست آقای دکتر معصومی برگزار گردیده شد.

تعبیه موفق دستگاه اکمو (ECMO   ) توسط سرویس جراحی قلب مرکز قلب شهید چمران

 

تعبیه موفق دستگاه اکمو (ECMO   ) توسط سرویس جراحی قلب  به سرپرستی دکتر محمود سعیدی فوق تخصص جراحی قلب و عضو هیئت علمی در مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران اصفهان .

جلسه هماهنگی منشی های مرکز

روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ نشست فصلی منشی های مرکز با مدیرپرستاری ؛کارشناس هماهنگ کننده ایمنی وکارشناس واحد مدیریت اطلاعات سلامت با محوریت بررسی خطاهای ثبت و اورق برگزار گردیده شد. 

کمیته اخلاق پزشکی

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۳۰ کمیته اخلاق پزشکی مرکز با حضور اعضاء تشکیل وتصمیمات لازم اتخاذ گردیده شد 

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS