راه اندازی واحد eecp در مرکز قلب شهید چمران

راه اندازی واحد eecp در مرکز قلب شهید چمران 

 

کلاس استانداردهای اختصاصی کنترل عفونت در اتاق عمل

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۴ کلاس استانداردهای اختصاصی کنترل عفونت در اتاق عمل برگزار و به همکارانی که عملکرد مناسبی در زمینه رعایت بهداشت دست داشتند تقدیر و جوایزی اهدا گردید .

مراسم تکریم و معارفه رئیس حسابداری مرکز قلب شهید چمران

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۰در مراسمی که با حضورمدیرومعاون امور مالی دانشگاه ؛ریاست ؛مدیریت و جمعی از پرسنل مرکزبرگزار شد  ؛ آقای مانیان به عنوان رئیس جدید واحد حسابداری معرفی واز جناب آقای خالویی رئیس قبلی واحد حسابداری مرکز تکریم واز زحمات ایشان در دوره مسئولیتشان  تقدیروتشکر گردید.

کمیته بهروری مرکز

روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲کمیته بهروری مرکز با حضور تیم مدیرت و مسئولین واحد ها برگزارو درباره اصلاح الگوی مصرف انرژی و مواد مصرفی بحث و تبادل نظر گردیده شد.

جلسه آموزشی کنترل عفونت و بهداشت ویژه پرسنل واحد خدمات

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۰جلسه آموزشی کنترل عفونت و بهداشت ویژه پرسنل واحد خدمات با حضور رئیس امور عمومی ؛سوپروایز کنترل عفونت و مسئول خدمات مرکزبرگزار گردیده شد .

کمیته بهروری مرکز

روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲کمیته بهروری مرکز با حضور اعضاء تشگیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردیده شد.

کمپین روز جهانی رعایت بهداشت دست

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۰همزمان با هفته جهانی بهداشت دست کمپین این روز در مرکز قلب شهید چمران برگزار گردیده شد .

کلاس آشنایی با قوانین و مقررات کارگزینی و اداری

روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۰  کلاس آشنایی با قوانین و مقررات کارگزینی وامور اداری با تدریس مدیر مرکز آقای شفیعی در سالن فروغی برگزار گردیده شد.

برگزاری کمیته تغذیه

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۹کمیته تغذیه مرکز با حضور اعضاء برگزار گردید.

مرکز آموزشی؛درمانی ؛ پژوهشی قلب شهید چمران اصفهان

مرکز قلب شهیدچمران

بیمارستان قلب شهید چمران

مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران

رئیس بیمارستان شهید چمران دکتر سید غلامرضا معصومی مدیر بیمارستان شهید چمران محمد رضا شفیعی

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS