بازدید تیم ارزیاب اعتبار بخشی دانشگاه

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ بازدید اعتبار بخشی آموزشی پژوهشی توسط تیم ارزیاب متشکل از کارشناسان محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ؛ شهرکرد و کاشان از مرکز قلب شهید چمران صورت پذیرفت در این بازدید که از بخش های آموزشی و درمانی مرکز صورت گرفت از زحمات تیم مدیریت مرکزبه خطر تامین فضای آموزشی جهت دانشجویان تقدیر و تشکر گردیده شد 

کمیته آمار و اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات سلامت

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۷ کمیته آمار و اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات سلامت با حضور مدیر و مسولین واحد ها برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه مدیریت انتقال خون

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۷ کلاس آموزشی مدیریت انتقال خون با تدریس دکتر جابری ؛ دکتر طبیب پور؛ سر کار خانم دکتر صادقی وآقای تقیان از سازمان اتنقال خون برای واحد پرستاری برگزار گردید

برگزاری کمیته راهبردی مرکز

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۷کمیته بهروری مرکز با حضور تیم مدیریت و مسئولین واحد ها برگزار و در مورد مسائل مربوطه بحث و تبادل نظر انجام کردید.

کمپین ارتقای سلامت جامعه

روز سه شنبه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۷مرکز قلب شهید چمران در راستای ارتقای سلامت افراد جامعه ؛کمپین ارتقای سلامت جامعه را در گذر چهار باغ اصفهان برگزار کرد . در این راستا که با همکاری پژوهشکده قلب عروق؛ انجمن دوستان قلب و انجمن ارتقای سلامت جامعه دانشکده پرستاری ومامایی صورت پذیرفت تیم آموزش سلامت مرکز نسبت به اطلاع رسانی وآموزش به حاضرین  با محوریت پیشگیری ازبیماری های قلب و عروق پرداخته و مقرر گردید هر هفته این کمپین درگذر چهار باغ برگزار گردد.

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مرکز قلب شهید چمران

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۷نمایندگان مردم شهر اصفهان ( سرکار خانم دکتر تاج الدین و دکتر عابدی ) از مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران بازدید نمودند. در این بازدید ضمن بررسی روند توسعه و پیشرفت مرکز به بررسی چالشها و کاستیهای موجود پرداخته شد .

 

محمد رضا شفیعی مدیر بیمارستان قلب شهید چمران غلامرضا معصومی رئیس بیمارستان قلب شهید چمران

راه اندازی واحد eecp در مرکز قلب شهید چمران

راه اندازی واحد eecp در مرکز قلب شهید چمران 

 

کلاس استانداردهای اختصاصی کنترل عفونت در اتاق عمل

روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۴ کلاس استانداردهای اختصاصی کنترل عفونت در اتاق عمل برگزار و به همکارانی که عملکرد مناسبی در زمینه رعایت بهداشت دست داشتند تقدیر و جوایزی اهدا گردید .

مراسم تکریم و معارفه رئیس حسابداری مرکز قلب شهید چمران

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۰در مراسمی که با حضورمدیرومعاون امور مالی دانشگاه ؛ریاست ؛مدیریت و جمعی از پرسنل مرکزبرگزار شد  ؛ آقای مانیان به عنوان رئیس جدید واحد حسابداری معرفی واز جناب آقای خالویی رئیس قبلی واحد حسابداری مرکز تکریم واز زحمات ایشان در دوره مسئولیتشان  تقدیروتشکر گردید.

کمیته بهروری مرکز

روزشنبه مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۲کمیته بهروری مرکز با حضور تیم مدیرت و مسئولین واحد ها برگزارو درباره اصلاح الگوی مصرف انرژی و مواد مصرفی بحث و تبادل نظر گردیده شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS