انجام عمل minimally invasire asd closuse

خانم ۳۹ ساله ای با شکایت تنگی نفس فعالیتی به این مرکز مراجعه نموده  و در بررسی های انجام شده سوراخ بزرگ بین دو دهلیز (large ASD) داشتند با استفاده از روش مینی توراکوتومی راست و کانولاسیون پریفرال تحت عمل جراحی قرار گرفتند و سوراخ بین دو دهلیز ایشان ترمیم شد لازم به ذکر است  این ایشان پانزدهمین  بیمار  هستند که با موفقیت  طی ۱ سال اخیر در مرکز قلب شهید چمران تحت عمل جراحی کم تهاجمی بستن ASDقرار گرفته اند.

 

این عمل با سرپرستی دکتر امیر میر محمد صادقی فوق تخصص جراحی قلب انجام گردید.