پمفلتهای واحد آموزش به بيمار

فایل های واحد آموزش به بیمار را از قسمت زیر با کلیک بر روی عنوان مورد نظر دنلود نمائید.

 

دانلود تک به تک فایلها

------------------------------------------------------

۱-حمله قلبی و سندورم کرونری حاد (ACS)

۲-پیوند قلب

۳-داروهای قلبی عروقی

۴-کلوپیدوگرل

۵-آنژیوگرافی