معرفی کتابخانه

نام و نام خانوادگی : منیره سادات رضیان

سمت : سرپرست کتابخانه

تحصیلات : کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن : داخلی    ۲۷۰      - ۳۲۶۰۰۶۹۱

پست الکترونیکی : razian.monire@yahoo.com

مکان : ساختمان اداری –طبقه همکف –واحد کتابخانه

تاریخچه کتابخانه :

کتابخانه بیمار ستان چمران همزمان با تاسیس بیمارستان فعالیت خود را زیر نظر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی آغاز نمود . و در حال حاضر در حوزه معاونت آموزشی بیمارستان در راستای سیاست های دانشگاه در جهت تأمین منابع علمی فارسی و لاتین با توجه به سیاست سازی ، موضوعات زیر در مجموعه خود زیر پوشش قرار می دهد .

۱.     کلیات پزشکی   

۲ . بیماریهای عفونی    

۳ . قلب و عروق

۴. جراحی قلب

۵. پرستاری

۶.     داروشناسی     

۷. بیهوشی        

۸.  علوم آزمایشگاهی 

۹. ادبیات و روانشناسی

کتابخانه بصورت قفسه باز اداره می شود

سالن مطالعه  کتابخانه دارای سالن مطالعه مجزا و ورودی جداگانه از کتابخانه می باشد سالن مطالعه خواهران و برادران مجزا می باشند همچنین در صورت ۲۴ ساعته پذیرای مطالعه کنندگان است .

هدف و رسالت کتابخانه :

اهداف کتابخانه در راستای سیاست کتابخانه های دانشگاه می باشد

نقاط قوت واحد :

ارائه خدمات کتابخانه ای به مراجعین از طریق جستجوی منابع و سامانه جامع کتابخانه

وجود کتب برجسته در زمینه قلب و عروق

نقاط قابل بهبود:

بهبود فضای فیزیکی کتابخانه

بهبود فضای مطالعه کاربران

خرید کتب جدید و افزایش منابع مورد نیاز کاربران

شرح وظایف مسئول کتابخانه :

۱.     انجام فعالیتهای اطلاع رسانی ، پاسخگویی به مراجعین جهت استفاده صحیح از منابع

۲.     امانت و سرویس دهی منابع استفاده از نرم افزار جامع کتابخانه

۳.     وجین منابع مازاد بر نیاز کتابخانه براسا آئین نامه وجین دانشگاه  با هماهنگی کتابخانه مرکزی دانشگاه

۴.     ارسال منابع جدید و اهدایی به کتابخانه جهت ثبت و فهرستنویسی

۵.     ؟ منابع از کتابخانه مرکزی و نصب برچسب عطف و بارکد کتاب جدید

۶.     همکاری در انتخاب و سفارش و خرید منابع جدید مورد نیاز