انجام عمل جراحی ترمیمی با روش کم تهاجمی ( Minimally Invasiv) بر روی دو بیمار برای اولین بار در اصفهان

 این بیمار که هفته گذشته با شکایت تنگی نفس فعالیتی به بیمارستان مراجعه نموده بود با تشخیص سوراخ بین دو دهلیز ثانویه تحت عمل جراحی به روش فوق قرار گرفت و پس از طی دوران نقاهت با حال عمومی خوب مرخص گردید .

بیمار دوم نیز خانم ۲۴ ساله مبتلا به Sinus Venous ASD + PADVCکه روز شنبه گذشته تحت عمل جراحی با همین روش قرار گرفت , خوشبختانه در حال حاضر با حال عمومی رضایت بخش دوران نقاهت خود را در این مرکز طی می نمایند . لازم به ذکر است که این روش جدید عمل جراحی تحت سرپرستی دکتر امیر میرمحمدصادقی فوق تخصص جراحی قلب ، تیم بیهوشی قلب تحت سرپرستی آقایان دکتر غلامرضا معصومی و دکتر مجتبی منصوری و تیم جراحی قلب مرکز آموزشی درمانی شهید چمران اصفهان صورت گرفته است .

در این روش با شکاف ۵-۴cmزیر سینه راست حفره تراکس باز می شود ورید ژوگولار به روش پرکاتانوس کانوله می شود سپس با شکاف کوچک فمورال شریان و ورید فمورال کانوله می شوند و پس از هپارینه کردن و برقراری پمپ قلبی ریوی و ارست قلبی عمل چراحی انجام می شود . لازم به ذکر است که اعمال جراحی دریچه های تریکو اسپید و میترال نیز با  این روش قابل انجام است .

از مزایای این روش آسیب کمتر به بیمار ، خونریزی کمتر ، عوارض زخم کمتر ، عمل مجدد ساده تر و بازگشت به کار و فعالیت زودتر و زیبایی بیشتر می باشد .