previous pauseresume next

سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بر تمامی هموطنان مبارک باد

22bahman2

دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد

دستورالعمل پرداخت مبتني بر عملكرد

درخت کاری در پایان سال ۹۳

 

بازدید وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پروژه توسعه مرکز تحقیقاتی ، آموزش و درمانی قلب شهید چمران

همزمان با ورورد ریاست محبوب و مردمی جمهور و هیئت محترم دولت به شهر اصفهان در روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۱۱/۹۳ پروژه در دست تکمیل توسعه مرکز تحقیقاتی ، آموزشی و درمانی قلب شهید چمران توسط مقام وزارت و هیئت همراه مورد بازدید قرارگرفت ......

انجام اولین عمل جراحی قلب باز همزمان تعویض ریشه آئورت و بای پاس کرونر ( تکنیک David & Coroner )

بیماری به نام آقای عباسعلی رجب پور ۵۷ ساله با تشخیص آنوریسم ریشه آئورت و نارسایی شدید دریچه آئورت و انسداد کامل شریان کرونر راست روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۱۰/ ۹۳ در بخش جراحی این مرکز بستری گردید و توسط تیم جراحی قلب باز این مرکز به سرپرستی دکتر امیر میرمحمدصادقی تحت عمل جراحی تعویض ریشه آئورت با حفظ دریچه آئورت خود بیمار و بای پاس شریان سینه ای داخلی راست به شریان کرونر راست قرار گرفت

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS