جلسه شورای سیاست گذاری مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

 

در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ جلسه شورای سیاست گذاری مرکز با حضور کلیه اعضاء در دفتر ریاست مرکز تشکیل و درخصوص  برنامه اعتبار بخشی آموزشی ؛درمانی ؛پشتیبانی بحث و تبادل نظر گردید و تصمیمات لازم اتخاذ شد .

 

جلسه استاندارد های اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

 

در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹جلسه راهبردی استقرار استاندارد های اعتبار بخشی با حضور رئیس مرکز؛ مترون ؛ مسئول بهبود کیفیت و سرپرستاران بخش برگزار و نکات ضروری و موارد مطرح شده مورد بررسی و پایش قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه بررسی مشکلات بخش ccu مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

 

در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۸ جلسه ای پیرامون مشکلات  بخش ccu با حضور رئیس؛مدیر؛مدیر پرستاری؛مسئول فنی آزمایشگاه و سر پرستار بخش در دفتر ریاست مرکز تشکیل و مسائل و مشکلات بخش ccu  مطرح و تصمیمات لازم جهت مرتفع شدن مشکلات اتخاذ گردید .

تقدیر و تشکر از مهندسین مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران

برگزاری کمیته هماهنگی ستاد نوروزی

 

 

جلسه هماهنگی اعتبار بخشی واحد مدارک پزشکی

در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴جلسه بررسی سنجه های اعتبار بخشی واحد مدارک پزشکی باحضور رئیس امور عمومی ؛مسئول مدارک پزشکی و سایر اعضاءتشکیل و ضمن بررسی سنجه ها ی ارائه شده راهکار های لازم بررسی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

بازرسی ونظارت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان از مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران

در روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۵/۱۲/۴ تیم بازرسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان به همراه نماینده محترم دانشگاه علوم پزشکی  از مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران بازدید به عمل آوردند و ضمن عیادت از بیماران بستری ؛ نحوه ارائه خدمات و میزان رضایت مندی بیماران را بررسی و در پایان از زحمات پرسنل تقدیر و تشکر گردید.

برگزاری کمیته رفاه

در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۴ کمیته رفاه مرکز باحضور تمام اعضاء در دفتر ریاست مرکز تشکیل گردید .

در این جلسه مصوبات جلسه قبل مورد بررسی ومواردمطرح شده توسط اعضاء مورد پایش و ارزیابی قرار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

برگزاری کمیته Edo

 

در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲کمیته Edo درخصوص جمع بندی موارد اعتبار بخشی آموزشی تشکیل و مقرر گردید ظرفت ۷۲ ساعت کلیه اطلاعات ارسالی به این کمیته در سامانه مورد نظر ثبت گردد.

برگزاری کمیته نقل و انتقالات با حضور مدیر بیمارستان قلب شهید چمران محمدر رضا شفیعی

در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ کمیته نقل و انتقلات مرکز با حضور تمامی اعضاء برگزار و در خواست های مطرح شده از طرف پرسنل مرکز در مورد بازنشستگی پیش از موعد و انتقال به مراکز دیگرمورد بررسی و ارزیابی قرار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS