previous pauseresume next

حلول ماه ربیع الاول و سالروز هجرت حضرت رسول (ص) گرامی باد

گرامی داشت روز حسابدار

روز یکشنبه ۱۵ آبان ماه و به مناسبت روز حسابدار طی مراسمی در محل دفتر مدیریت مرکز تحقیقاتی درمانی و آموزشی شهید چمران با حضور تیم مدیریتی و جمعی از همکاران از زحمات پرسنل واحد حسابدرای مرکز تقدیر بعمل آمد

بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت از مرکز تحقیقاتی درمانی و آموزشی قلب شهید چمران

روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۸/۲۸ نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران خانم دکتر Jihan Towila و خانم دکتر ربیعی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی بهداشت به همراه کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از مرکز تحقیثقاتی درمان و آموزشی شهید چمران بازدید نمودند .

بازدید هیات برد قلب اطفال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان شهید چمران

روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۸/۲۸ هیات برد قلب اطفال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از بخش های درمانی و تشخیصی قلب اطفال مرکز تحقیقاتی درمانی و آموزشی شهید چمران بازدید نمودند .

برگزاری جلسه هماهنگی واحد نقلیه بیمارستان شهید چمران

روز سه شنبه مورخ ۹۴/۸/۲۶ جلسه هماهنگی با حضور رئیس امور عمومی،مسئول نقلیه ، رانندگان آمبولانس و استیجاری در محل دفتر امور عمومی مرکز برگزار گردید که در این جلسه ضمن بیان و بررسی مسائل و مشکلات بر رعایت موارد زیر تاکید گردید :

* تکمیل چک لیست کنترل و ارزیابی خودروهای استیجاری

* ثبت فرم و دفتر ماموریت رانندگان استیجاری

* ثبت تحویل و تحول آمبولانس پس از تعویض شیفت

* تکمیل وسائل مورد نیاز آمبولانس بر اساس چک لیست

کسب مقام برتر بیمارستان شهید چمران در اجرای برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران

باردید تیم ارزشیابی و ارزیابی عملکرد مدیریت خدمات پشتیبانی

روز سه شنبه مورخ ۹۴/۸/۱۹ تیم کارشناسی ارزشیابی و ارزیابی عملکرد مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه با حضور در مرکز تحقیقاتی درمانی و آموزشی شهید چمران واحدهای خدماتی و پشتیبانی این مرکز اعم از امور عمومی ، تدارکات ،انبارها ، واحدهای نقلیه ، تغذیه ، خدمات و کاخداری ، دبیرخانه و... را مورد پایش و ارزیابی قرار دادندبا تکمیل فرم شاخص ها و چک لیست های مربوطه ضمن اعلام رضایت از نتیجه پایش از زحمات تیم مدیریتی و مسئولین واحدهای فوق الذکر تقدیر و تشکر نمودند .

گرامی داشت روز جهانی رادیولوژی

به مناسبت ۱۷ آبانماه برابر با ۸ نوامبر روز جهانی رادیولوژی تیم مدیریتی مرکز تحقیقاتی درمانی و آموزشی قلب شهید چمران با حضور در بخش رادیولوژی مرکز ضمن تبریک به این مناسبت از زحمات و تلاش های همکاران شاغل در بخش رادیولوژی تقدیر بعمل آوردند

آگهی مزایده عمومی

 

مرکز تحقیقاتی ،درمانی و آموزشی قلب شهید چمران در نظر دارد اجناس و اموال مازاد ، خارج از رده ، مستعمل و اسقاطی خود را به صورت مزایده حضوری به فروش برساند .

دانلود شرایط آگهی

آگهی استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS