آگهی استعلام اجاره محل

مرکز آموزشی درمانی قلب شهید چمران تصمیم دارد محل تایپ و ثبت گزارشات تصویر برداری  را به صورت استعلام اجاره محل واگذار نماید. لذا افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط مایل به شرکت در این استعلام لازم است جهت اخذ شرایط، از روز دوشنبه مورخ ۱۵/۸/۹۶ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۱/۸/۹۶  به واحد امور قراردادهای بیمارستان شهید چمران مراجعه نمایند.

زمان تحویل پیشنهادها : به صورت حضوری تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۸/۹۶

زمان بازگشایی استعلام : روز پنج شنبه مورخ ۲۵/۸/۹۶ ساعت ۱۲ ظهر

کنفرانس مدیریت خون بیمار در جراحی قلب

کنفرانس مدیریت خون بیمار در جراحی قلب، ۱۲ آبان ماه، با حضور رییس دانشگاه، مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران و جمعی از اساتید جراحی قلب، بیهوشی قلب و هماتولوژی،در تالار زیتون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

بازدید کارشناسان معاونت درمان و مرکز بهداشت شماره ۱

بازدید کارشناسان معاونت درمان و مرکز بهداشت شماره ۱ از برنامه دوستار سالمند مرکز مورخ ۱۳۹۶/۸/۶

برگزاری کلاس آموزشی سیستم جدید حضور غیاب کسری

برگزاری کلاس آموزشی سیستم جدید حضور غیاب کسری مورخ ۱۳۹۶/۸/۶

برگزاری کمیته icd

در روز شنبه مورخ۱۳۹۶/۸/۶ کمیته ICD ؛ paceمرکزبا حضور اعضاء تشکیل و پرونده های ارسالی مورد بررسی  و پایش قرار و تصمیمات لازم اتخادگردید.

برگزاری دوره آموزشی آتشنشانی ویژه پرسنل مرکز

مورخ ۱۳۹۶/۸/۴ دوره آموزشی آتشنشانی و اطفاء حریق جهت پرسنل مرکز برگزار گردید

جلسه هماهنگی و نشست ماهانه واحد های خدمات و کمک بهیاری

روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱ جلسه هماهنگی و نشست ماهانه واحد های خدمات و کمک بهیاری مرکز با حضور مدیر ؛رئیس امور عمومی ؛ مدیر پرستاری و مسئول خدمات برگزار گردید

برگزاری کمیته های کنترل عفونت ؛ بهداشت محیط و حفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته کنترل عفونت ؛ بهداشت محیط ؛ حفاظت فنی و بهداشت کاردر روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ با حضور اعضاء تشکیل و باتوجه به نیاز سنجی انجام گرفته آموزش های لازم در خصوص موضوعات بهداشت حرفه ای و مخاطرات شغلی توسط مسئول بهداشت حرفه ای مرکز داده شد

برگزاری کمیته icd

در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۹ کمیته ICD ؛ paceمرکزبا حضور اعضاء تشکیل و پرونده های ارسالی مورد بررسی  و پایش قرار و تصمیمات لازم اتخادگردید.

جلسه هماهنگی کمیته بحران (آب مرکز) با مسئولین اداره آبفا با حضور مدیر بیمارستان چمران محمد رضا شفیعی

-در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۳ کمیته بحران (آب مرکز ) با مسئولین اداره آبفا برگزار شد در این جلسه تفاهم نامه فی مابین مرکز قلب شهید چمران و اداره آب ؛ برای مواقع بروز بحران منعقد گردید که مصوبات زیر را در پی داشت ۱: بررسی آب ورودی به مرکز ۲: آموزش به کارکنان مرکز برای نحوه درست مصرف کردن و  صرفه جویی آب در مواقع بحران ۳ پیگیری و احداث منبع جدید آب مرکز با ظرفیت ۳۰۰هزار لیتر

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی ، درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران RSS