پیاده روی صبحگاهی پرسنل مرکز قلب شهید چمران به مناسبت دهه مبارک فجر