پانزدهمین همایش پیاده روی کاروان نشاط و سلامت در دانشگاه علوم پزشکی