دیدار سرپرستاران و مسئولین بخش ها با ریاست مرکز دکتر غلامرضا معصومی به مناسبت سال جدید