جناب آقای دکتر اصغری رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

استاد ارجمند جناب آقای دکتر اصغری

درگذشت مادرگرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت ، برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

...روابط عمومی مرکز آموزشی؛درمانی و پژوهشی قلب شهید چمران...