تجلیل از پرسنل جانباز مرکز به مناسبت ولادت قمر بنی هاشم