برگزاری کلاس آموزشی بهداشت دست و استفاده از محلول های ضد عفونی کننده