برگزاری مسابقات دهه مبارک فجر ویژه پرسنل مرکز

برندگان مسابقه آقایان

نفر اول آقای عبداله خالدی

نفر دوم آقای امیر حسین شفیعی

نفر سوم آقای مرتضی رستگار

نفر چهارم آقای مجید عادل مهربان

 

برندگان مسابقه بانوان

نفر اول سرکار خانم نسرین میر عنایت

نفر دوم  سرکار خانم لیلا روستا زاده

نفر سوم خانم اکرم قاسمی